Onderhoud Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie

  

Ontruimingsinstallaties en brandmeldinstallaties moeten jaarlijks onderhouden te worden volgens de NEN 2654. A+ Beveiliging beschikt over een servicedienst diemet gekwalificeerde mensen en de juiste materialen het onderhoud aan brandmeldsysteem of ontruimingssysteem kan uitvoeren, dit inclusief de hercertificering van het systeem. Door jaarlijks onderhoud uit te voeren aan uw brandbeveiliging installatie voldoet u als beheerder van het gebouw aan uw wettelijke verplichtingen en hoeft zich geen zorgen te maken over problemen met de brandweer of verzekering als er zich calamiteiten voordoen. En eigenlijk nog belangrijker: u weet dat u er alles aan heeft gedaan om de schade en het aantal slachtoffers bij een eventuele brand tot een minimum te beperken.

  Onderhoud inbraakinstallatieHet is belangrijk dat uw alarm installatie jaarlijks onderhouden wordt waarbij alle functies worden getest, de melders worden gereinigd en getest en bekeken wordt of de situatie gewijzigd is waardoor een aanpassing of uitbreiding van het alarm noodzakelijk is. Alleen bij jaarlijks preventief onderhoud is de goede werking van uw alarminstallatie gewaarborgd en blijft een certificaat geldig. A+ Beveiliging beschikt over een servicedienst die met gekwalificeerde mensen en de juiste materialen het onderhoud aan brandmeldsysteem of ontruimingssysteem kan uitvoeren, dit inclusief de hercertificering van het systeem.

  Onderhoud Camera installatie

  

Voor uw camera-installatie is het handig om jaarlijks een onderhoudsbeurt uit te voeren. Zodat uw camera's worden gereinigd en weer scherp gesteld. Het kan voorkomen dat de kap vervuild raakt waardoor het beeld wat minder scherp wordt. Met een onderhoudscontract wordt dit probleem 1x per jaar verholpen.

Ook zal de software volledig nagelopen worden om te kijken of het systeem nog goed opneemt, de tijd goed staat en op elk systeem de software draaiend is.


 

Contact knop-jpg

Wij bevinden ons in:

- Rotterdam

- Amsterdam

- Breda

- Utrecht

- Den Haag                 

 

 

Algemene Voorwaarden

 

Brandbeveiliging

Brandmeldinstallatie NEN 2535

Brandmeldinstallatie NEN 2555

Brandmeldinstallatie Industrieel

Kinderdagverblijven

Brandmeldinstallatie revisie  

      

                       

 

            

Inbraakbeveiliging

Inbraakbeveiliging voor bedrijven

Draadloos alarm woonhuis

 

 

 

 

 

 

Camerabeveiliging

Camerasysteem analoog

Camerasysteem HD

Camerasysteem aanbiedingen